Pairs of finalists of the first day of the World Cup in Kyrgyzstan have been announced

August 22 2023

Women combat sambo


59 kg Lotkova Vera (FIAS-1) — Azatova Shahzoda (Uzbekistan)


65 kg Medetbek Kyzy Mirada (Kyrgyzstan) — Orunbassarova Assulzhan (Kazakhstan)


72 kg Oblokulova Gulina (Uzbekistan) — Polyakova Yana (FIAS-1)


Men sport sambo


58 kg Petukhov Nikita (FIAS-1) — Tlishev Harun (FIAS-1)


64 kg Olimjonov Sardor (Uzbekistan) — Beisenbaev Zhandos (Kazakhstan)


71 kg Dagoev Ali (FIAS-1) — Yuldashev Dishodbek (Uzbekistan)


79 kg Skryabin Stanislav Skryabin (FIAS-1) — Sayapin Vladislav (FIAS-2)


88 kg Hajiyev Shamil (FIAS-1) — Bashimov Parahat (Turkmenistan)


98 kg Bakanov Denis (FIAS-1) — Yukubov Nemat (Uzbekistan)


+98 kg Toktogonov Bekbolt (Kyrgyzstan) — Soldatenkov Stepan (FIAS-1)

August 22—23, 2023 World Cup Kyrgyzstan  Kyrgyzstan, Cholpon Ata